жеке және заңды тұлғалардың қабылдау кестесі

Хромтау ауданы әкімі мен аудан әкімі орынбасарларының және аудан әкімі аппараты басшысының
2019 жылдың IV тоқсанындағы жеке және заңды тұлғаларды
ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ
Мемлекеттік мекеменің атауы
Азаматтарды қабылдауды жүргізетін адамның Т.А.Ж.
Лауазымы
Қабылдау күні мен уақыты
Өткізілетін орны
Байланыс телефондар
«Хромтау ауданы әкімінің аппараты»
Алдияров
Нағымжан
Смағұлұлы
Аудан әкімі
Әр аптаның дүйсенбі күні
15.00 – 17.00
Хромтау аудандық әкімдігінің ғимараты, Республика көш., 784
59-9-77
«Хромтау ауданы әкімінің аппараты»
Қосымбаева
Меткүл
Ораққызы
Аудан әкімінің орынбасары
Әр аптаның cейсенбі күні
10.00 – 12.00
Хромтау аудандық әкімдігінің ғимараты, Республика көш., 784
59-9-72
«Хромтау ауданы әкімінің аппараты»
Жаконов
Сәндібек
Мұратұлы
Аудан әкімінің орынбасары
Әр аптаның жұма күні
10.00 – 12.00
Хромтау аудандық әкімдігінің ғимараты, Республика көш., 784
59-9-75
«Хромтау ауданы әкімінің аппараты»
Есенғалиев Мұқанбетқали
Есжанұлы
Аудан әкімінің аппарат басшысы
Әр аптаның сәрсенбі күні
10.00 – 12.00
Хромтау аудандық әкімдігінің ғимараты, Республика көш., 784
59-9-78
Ескерту: Аудан басшыларының қабылдауына тіркеу аудан әкімдігі ғимаратында №107 кабинетте өкілетті қызметкерлермен жүргізіледі.
Тел.: 8 (71336) 59-9-74
ГРАФИК ПРИЕМА
физических и юридических лиц акимом Хромтауского района,
заместителями акима района и руководителем аппарата акима на IV квартал 2019 года
Наименование государственного учреждения
Ф.И.О. лица, проводящего прием граждан
Должность
Дни и время приема граждан
Место проведения
Контактные телефоны
«Аппарат акима Хромтауского района»
Алдияров
Нагымжан
Смагулович
Аким района
Еженедельно, каждый понедельник
15.00-17.00
Здание акимата Хромтауского района, ул.Республики, 784
59-9-77
«Аппарат акима Хромтауского района»
Косымбаева Меткуль
Ораковна
Заместитель акима района
Еженедельно, каждый вторник
10.00-12.00
Здание акимата Хромтауского района, ул.Республики, 784
59-9-72
«Аппарат акима Хромтауского района»
Жаконов
Сандибек
Муратович
Заместитель акима района
Еженедельно, каждую пятницу
10.00-12.00
Здание акимата Хромтауского района, ул.Республики, 784
59-9-75
«Аппарат акима Хромтауского района»
Есенгалиев Муканбеткали
Есжанович
Руководитель аппарата акима
Еженедельно, каждую среду
10.00-12.00
Здание акимата Хромтауского района, ул.Республики, 784
59-9-78
Примечание: Регистрация на прием руководителей района производится уполномоченными лицами в кабинете №107 здании районного акимата. Тел.: 8 (71336) 59-9-74