жеке және заңды тұлғалардың қабылдау кестесі

Хромтау ауданы әкімі мен аудан әкімі орынбасарының және аудан әкімі аппараты басшысының
2018 жылдың I тоқсанындағы жеке және заңды тұлғалардың қабылдау кестесі
Мемлекеттік мекеменің атауы
Қабылдау жүргізуші тұлғаның тегі, аты, жөні
Қабылдау жүргізуші тұлғаның лауазымы
Жеке және заңды тұлғаларды
қабылдау мерзімі
Қабылдау жүргізілетін мекен -жайы
Байланыс телефондар
«Хромтау ауданы әкімінің аппараты»
Бердалин
Аманғали Бисенбайұлы
Аудан әкімі
Әр аптаның cейсенбі күні
сағат: 10.00 – 12.00
Хромтау аудандық әкімдігінің ғимараты, М.Горький көш.,9
21-1-41
«Хромтау ауданы әкімінің аппараты»
Шілманов Сейтмағамбет Қуандықұлы
Аудан әкімінің орынбасары
Әр аптаның жұма күні
сағат: 10.00 – 12.00
Хромтау аудандық әкімдігінің ғимараты, М.Горький көш.,9
27-6-66
«Хромтау ауданы әкімінің аппараты»
Хасанов
Нұрлан Мырзалиұлы
Аудан әкімінің аппарат басшысы
Әр аптаның сәрсенбі күні
сағат: 10.00 – 12.00
Хромтау аудандық әкімдігінің ғимараты, М.Горький көш.,9
21-4-33
Ескерту: азаматтарды қабылдау және қабылдауға жазылу аудандық әкімдік
ғимаратының №11-кабинетінде сағ. 09.00-12.00-ге дейін жүргізіледі. Тел.: 8 (71336)22-5-34
ГРАФИК ПРИЕМА
физических и юридических лиц Акимом Хромтауского района,
заместителя акима района и руководителем аппарата акима на 1 квартал 2018 года
Наименование государственного учреждения
Ф.И.О.
Должность
Время приема физических и юридических лиц
Адрес
Служебный телефон
«Аппарат акима Хромтауского района»
Бердалин
Амангали
Бисенбаевич
Аким района
Каждую неделю месяца во вторник
с 10.00 до12.00
Здание акимата Хромтауского района, ул.М.Горького, 9
21-1-41
«Аппарат акима Хромтауского района»
Шильманов Сейтмагамбет Куандыкович
Заместитель акима района
Каждую неделю месяца в пятницу с 10.00 до12.00
Здание акимата Хромтауского района, ул.М.Горького, 9
27-6-66
«Аппарат акима Хромтауского района»
Хасанов
Нурлан Мырзалиевич
Руководитель аппарата акима
Каждую неделю месяца в среду
с 10.00 до 12.00
Здание акимата Хромтауского района, ул.М.Горького, 9
21-4-33
Примечание: Запись и прием граждан производится в кабинете №11
с 09.00 до 12.00 час в здании районного акимата. Тел.: 8 (71336)22-5-34