жеке және заңды тұлғалардың қабылдау кестесі

Хромтау ауданы әкімі мен аудан әкімі орынбасарының және аудан әкімі аппараты басшысының
2018 жылдың IV тоқсанындағы жеке және заңды тұлғаларды
ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ
Мемлекеттік мекеменің атауы
Азаматтарды қабылдауды жүргізетін адамның Т.А.Ж.
Лауазымы
Қабылдау күні мен уақыты
Өткізілетін орны
Байланыс телефондар
«Хромтау ауданы әкімінің аппараты»
Бердалин
Аманғали Бисенбайұлы
Аудан әкімі
Әр аптаның cейсенбі күні
10.00 – 12.00
Хромтау аудандық әкімдігінің ғимараты, М.Горький көш., 9
21-1-41
«Хромтау ауданы әкімінің аппараты»
Исембайұлы
Нұрсұлтан
Аудан әкімінің орынбасары
Әр аптаның бейсенбі күні
10.00 – 12.00
Хромтау аудандық әкімдігінің ғимараты, М.Горький көш., 9
21-8-42
«Хромтау ауданы әкімінің аппараты»
Хасанов
Нұрлан Мырзалыұлы
Аудан әкімінің аппарат басшысы
Әр аптаның сәрсенбі күні
10.00 – 12.00
Хромтау аудандық әкімдігінің ғимараты, М.Горький көш., 9
21-4-33
Ескерту: Аудан басшыларының қабылдауына тіркеу аудан әкімдігі ғимаратында №11-кабинетте өкілетті қызметкерлермен жүргізіледі. Тел.: 8 (71336) 22-5-34
ГРАФИК ПРИЕМА
физических и юридических лиц акимом Хромтауского района,
заместителем акима района и руководителем аппарата акима на IV квартал 2018 года
Наименование государственного учреждения
Ф.И.О. лица, проводящего прием граждан
Должность
Дни и время приема граждан
Место проведения
Контактные телефоны
«Аппарат акима Хромтауского района»
Бердалин
Амангали
Бисенбаевич
Аким района
Еженедельно, каждый вторник
10.00-12.00
Здание акимата Хромтауского района, ул.М.Горького, 9
21-1-41
«Аппарат акима Хромтауского района»
Исембайулы
Нурсултан
Заместитель акима района
Еженедельно, каждый четверг
10.00-12.00
Здание акимата Хромтауского района, ул.М.Горького, 9
21-8-42
«Аппарат акима Хромтауского района»
Хасанов
Нурлан Мырзалиевич
Руководитель аппарата акима
Еженедельно, каждую среду
10.00-12.00
Здание акимата Хромтауского района, ул.М.Горького, 9
21-4-33
Примечание: Регистрация на прием руководителей района производится уполномоченными лицами в кабинете №11 здании районного акимата. Тел.: 8 (71336) 22-5-34